Vyberte stranu

Produkty

Vyberte si jeden z našich produktov a objednajte si cez formulár alebo po telefóne.

ISO 9001 - Systémy manažérstva kvality

Systémy manažérstva kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001: 2015 sú určené pre široký okruh uplatnenia vo firmách s cieľom udržania a zlepšenia kvality poskytovaných produktov.

ISO 14001 - Systém manažérstva environmentu

Systémy ochrany životného prostredia si zavádzajú firmy, ktoré svojimi produktmi alebo činnosťami môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť faunu a flóru vo svojom okolí.

IATF 16 949

Systémy zabezpečovania kvality pre potreby automobilového priemyslu – sú žiadané na Slovensku čoraz častejšie. Určujú základné pravidlá a princípy prísnejšieho sledovania kvality.

ISO 45001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Systémy zabezpečovania ochrany a zdravia pri práci, vyplývajú z rastúcich požiadaviek zabezpečenia bezpečnosti pri práci a ochrane ľudského zdravia.

ISO 22000 – Systém manažérstva bezpečnosti potravín

Systémy kritických bodov HACCP ( Hazard Analisis Critical Control Points) definujú požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca.

Ďalej poskytujeme školenia

  • Manažéra kvality
  • Interný auditor
  • Externý auditor
  • Štatistické metódy

 

Adresa

Ing. Igor Gajdoš – LIGNOCONSULT
Lipského 5
841 01 Bratislava

Telefon

+421 903 455 246

Email

igor.gajdos@lignoconsult.sk

Lignoconsult

IČO: 35 268 671
DIČ: 1025705692
IČ DPH: SK1025705692
IBAN: SK51 0200 0000 0012 4893 1356

Kontaktujte nás