Vyberte stranu

Lignoconsult

Ing. Igor Gajdoš – LIGNOCONSULT bola založená začiatkom roku 1998 s cieľom zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v oblasti poradenstva a implementácie manažérskych systémov na Slovensku.

Poradenstvo. Školenia. Certifikáty. Predaj.

Spoločnosť Ing. Igor Gajdoš – LIGNOCONSULT bola založená začiatkom roku 1998 s cieľom zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v oblasti poradenstva a implementácie manažérskych systémov na Slovensku. Dlhoročné skúsenosti majiteľa a zamestnancov v oblasti manažmentu Vám dávajú záruku kvalitne poskytovaných služieb. Vytvorili sme pre Vás výnimočnú spoločnosť s kvalitným personálom a zázemím.

Poradenstvo a školenia

V oblasti poradenstva sme pre Vás pripravili ucelenú ponuku poskytovaných služieb od prvotného kontaktu a preskúmaní Vašich požiadaviek, až po zabezpečenie certifikácie alebo iného overenia Vašich činností a produktov. Postupne pre Vás pripravujeme nové služby, o ktorých sa môžete dozvedieť osobne alebo prostredníctvom našej webovej stránky.

V oblasti školení Vám ponúkame získanie všetkých potrebných informácií pre úspešnú realizáciu a následné využívanie Vami zvoleného produktu. Školiacu činnosť zabezpečujeme vlastnými lektormi, ktorých osobný prístup je garanciou úplnej spokojnosti účastníkov počas a aj po absolvovaní školenia. Všetky získané informácie je následne jednoduché realizovať v praxi.

Certifikáty a predaj

V oblasti certifikácie alebo iného overenia vieme zabezpečiť kontakt s ľubovoľnou Vami vybranou organizáciou. Zároveň garantujeme, aj svojou účasťou, kladný výsledok pri certifikácii alebo overovaní. Taktiež vieme odporučiť a zabezpečiť výkony certifikácie iných certifikačných organizácií a pomôcť pri ich výbere.

V oblasti predaja Vám vieme ponúknuť nákup potrebnej dokumentácie, publikácií noriem a pod. za znížené ceny v porovnaní s ktorýmkoľvek bežným predajným miestom na Slovensku. Rovnako vieme poradiť v oblasti zákonov, vyhlášok a ostatnej legislatívy.

Objednávka

Potrebuje pomoc pri príprave systému na získanie certifikátu,
školenie alebo potrebujete poradiť v rámci Vášho podnikania ? Neváhajte sa
na nás obrátiť či sa jedná už o čokoľvek, čo v našej ponuke nájdete.

Produkty

ISO 9001 - Systémy manažérstva kvality

Systémy manažérstva kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001: 2015 sú určené pre široký okruh uplatnenia vo firmách s cieľom udržania a zlepšenia kvality poskytovaných produktov.

ISO 14001 - Systém manažérstva environmentu

Systémy ochrany životného prostredia  si zavádzajú firmy, ktoré svojimi produktmi alebo činnosťami môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť faunu a flóru vo svojom okolí.

IATF 16 949

Systémy zabezpečovania kvality pre potreby automobilového priemyslu – sú žiadané na Slovensku čoraz častejšie. Určujú základné pravidlá a princípy prísnejšieho sledovania kvality.

ISO 45001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Systémy zabezpečovania ochrany a zdravia pri práci, vyplývajú z rastúcich požiadaviek zabezpečenia bezpečnosti pri práci a ochrane ľudského zdravia.

ISO 22000 – Systém manažérstva bezpečnosti potravín

Systémy kritických bodov HACCP ( Hazard Analisis Critical Control Points) definujú požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca.

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov ISO 9001: 2015
a ISO 37001: 2016, vydaných akreditovaným certifikačným orgánom www.certicom.sk.

Adresa

Ing. Igor Gajdoš – LIGNOCONSULT
Lipského 5
841 01 Bratislava

Telefon

+421 903 455 246

Email

igor.gajdos@lignoconsult.sk

Lignoconsult

IČO: 35 268 671
DIČ: 1025705692
IČ DPH: SK1025705692
IBAN: SK51 0200 0000 0012 4893 1356

Kontaktujte nás